Икономически календар

Икономическият календар в реално време на CAPEX се актуализира непрекъснато, за да обхване световните икономически събития. Изберете времева рамка, филтрирайте по избор пазарите, следете за събития, променящи движението на пазара и ги включете във Вашата стратегия.

Започнете сега

78,32% от непрофесионалните ДЗР акаунти губят пари.

Market news and insights