Дати на изтичане на CFD

Определяйки съобразно всеки търгуем финансов инструмент, датите на изтичане на договорите са датите, на които изтичат подлежащите активи.

Всяка съществуваща чакаща поръчка(и) (напр. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop or Entry Limit), поставена върху инструмент, ще бъде коригирана за да рефлектира симетрично (точка-за-точка) върху ценовите разлики между изтичащият договор и ролоувър датата на новия договор, в 21:00 GMT.
За да отрази новите фючърсни договори, автоматичния ролоувър ще включва такса, еквивалентна на спреда на CFD-тата. Това ефективно се приравнява към разходите, които бихте направили, ако позицията Ви за CFD бъде затворена на датата на изтичане на валидността и отворите нова позиция на CFD, въз основа на новия фючърсен договор. Спред таксата ще бъде част от вече извършената корекция, за да отрази ценовата разлика между изтичащия фючърсен договор и новия фючърсен договор.
Клиенти, държащи отворени позиции в 21:00 GMT на датата на ролоувъра ще бъде коригирана за разликата в цената между изтичащият договор и новият договор чрез суап такса или кредит, което ще бъде извършено в 21:00 GMT в салдото им.
Ако новият договор се търгува на по-висока цена от изтичащият договор, дълга позиция (купува) ще бъде таксувана с негативна ролоувър корекция и къса позиция (продава) ще бъде таксувана с позитивна ролоувър корекция.
Ако нов договор се търгува на по-ниска цена от изтичащият договор, дълга позиция (купува) ще бъде таксувана с позитивна корекция на ролоувъра и къса позиция (продава) ще бъде таксуване с негативна корекция на ролоувъра.

Вие можете да избегнете ролоувъра на CFD чрез затваране на отворените си позиции преди датата на ролоувъра.

 • July Expiration Dates
  • Instrument
  • Actual expiration Date
  • Rollover Date
  • Spain35
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • France40
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Sweden30
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Amsterdam25
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • Norway20     
  • 19-Jul
  • 12-Jul
  • VIXX
  • 17-Jul
  • 12-Jul
  • Oil
  • 22-Jul
  • 19-Jul
  • India50
  • 25-Jul
  • 19-Jul
  • BTCFutures
  • 26-Jul
  • 25-Jul
  • NaturalGas
  • 29-Jul
  • 26-Jul
  • HongKong45
  • 30-Jul
  • 26-Jul
  • MSCITaiwan
  • 30-Jul
  • 26-Jul
  • HeatingOil
  • 31-Jul
  • 26-Jul
  • BrentOil
  • 31-Jul
  • 26-Jul
  • China50
  • 30-Jul
  • 26-Jul