Status profesionálního klienta

Kdo je profesionální klient?

Profesionální klient je obchodník, který chápe rizika s větším porozuměním než retailový klient.
Od profesionálního obchodníka se očekává, že dokáže učinit vlastní investiční rozhodnutí a má možnost obchodovat s vyšší finanční pákou, ale zároveň přichází o ochranu poskytovanou retailovým klientům.

Jak se stát profesionálním klientem?

Abyste se mohli stát profesionálním klientem, musíte splnit specifické požadavky, co se týče znalostí, zkušeností a předešlé obchodní aktivity.

Konkrétně byste měli splňovat dvě ze tří níže specifikovaných podmínek:

 • Obchodní aktivita

  V průměru 10 obchodů v každém čtvrtletí, kde se berou v potaz poslední 4 čtvrtletí u jakéhokoliv regulovaného brokera

 • Portfolio

  Velikost vašeho portfolia (zahrnující peněžní vklady a/nebo finanční instrumenty) převyšuje 500 000 EUR.

 • Profesionální praxe

  Přes 12 měsíců profesionální praxe ve finančním sektoru

Pokud tyto podmínky splňujete, neváhejte podat žádost o status profesionálního klienta a mimo jiné získáte příležitost obchodovat konkrétní aktiva s vyšší finanční pákou.

Jakmile podáte žádost a budete splňovat nutné požadavky, kontaktuje vás jeden z našich zástupců.

Jaké jsou výhody profesionálních klientů?

 • Obchodování s vyšší finanční pákou

 • Prioritní podpora dedikovaného týmu telefonicky i přes e-mail

 • Účast na živých vysíláních odborníků z odvětví a přístup k podrobným přehledům o trhu

 • Získejte podrobné novinky a analýzy finančních trhů prostřednictvím námi ověřených nástrojů

Omezení pro CFD

ESMA zavedl omezení finanční páky pro CFD instrumenty. Pokud se stanete profesionálním klientem, tato omezení se na vás nebudou vztahovat a my tak nebudeme nuceni zavádět opatření pro váš účet a obchodní aktivity.

Profesionální klienti však také přichází o ochranu investorů a kompenzační práva retailových investorů.

Konkrétně se bavíme o:

 • 01

  Informace

  Budete získávat méně informací spojených s capex.com, jeho službami, produkty, finančními instrumenty a jejich výkony

 • 02

  Znalosti a zkušenosti

  Při rozhodování, zda je pro vás produkt vhodný, budeme vycházet z toho, že máte dostatečné znalosti i zkušenosti

 • 03

  Fond pro odškodnění investorů

  Nemůžete se účastnit ICF, jelikož je určen výhradně pro retailové investory

Nutno uvést, že jako profesionální klient budete stále užívat výhod nabízených našim retailovým klientům – mezi ty patří ochrana klientských prostředků, ochrana proti zápornému zůstatku, nejlepší způsoby provedení pokynů a uzavření pozice při zasažení 50% marže na účtu.

Postupy řešení stížností se pro vás při žádosti a schválení statusu profesionálního klienta nemění.
Podejte si žádost a staňte se profesionálním klientem!

Chcete-li získat bližší informace o našich zásadách kategorizace klientů, klikněte zde.

Staňte se profesionálem

Podejte si žádost a staňte se profesionálním klientem!

Staňte se profesionálem