CAPEX se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy etického obchodování

Jsme vždy transparentní ohledně našich provizí a poplatků, protože se setkáváme s potřebami každého zákazníka. Níže se dozvíte více o našich nákladech a standardních provizích, které Vám budou účtovány, když s námi obchodujete.

1. Spread

Co je to spread?

Spread představuje rozdíl mezi cenou BID (známá také jako prodejní cena) a cenou ASK (známá také jako nákupní cena) v rámci nástrojů CFD.
Poplatek bude účtován automaticky při otevření jakékoliv transakce a bude se lišit v závislosti na druhu aktiv a nástrojů, a bude fixní či variabilní.
Velikost spreadu ovlivňuje několik faktorů:

 • Likvidita nástroje: populární nástroje jsou obchodovány s nižšími spready (rozdíl BID/ASK), zatímco vzácné nástroje mají vyšší spready;
 • Tržní volatilita: když jsou trhy nestálé, spready bývají širší než za klidných tržních podmínek;
 • Ceny akcií:hodnota spreadů se může zvyšovat při nízké ceně, což je závislé na faktu, že levné cenné papíry jsou nové nebo velikostně malé, a tudíž méně likvidní

Jak to funguje?

Předpokládejme, že aktivum A je kvotované za 10,00/ 11,00. 10,00 je cena, za kterou PRODÁVÁTE, zatímco 11,00 je cena, za kterou NAKUPUJETE.
Když otevřete pozici, bude spread automaticky účtován následovně:

 • Když si koupíte 5 jednotek aktiv A za 11,00 (otevírací sazba pro NÁKUP), zaplacený spread bude 5 x (11,00-10,00) = 5
 • • Když prodáte 5 jednotek aktiv A za 10,00 (otevírací sazba pro PRODEJ), zaplacený spread bude zaplacen 5 x (11,00-10,00) = 5

2. Overnight Swap

Co je to Overnight Swap?

Swap je úrok uplatněný na Váš účet, pokud držíte pozice přes noc a dochází k němu z důvodu pákového obchodování (obchodování s marží). To znamená, že používáte pouze část svých prostředků k otevření pozice CFD (použitá marže), a půjčujete si plnou hodnotu smlouvy od makléře.
Poplatek za swap bude zdaněn pouze tehdy, pokud budete udržovat své pozice přes noc a hodnota swapu závisí na oficiální úrokové sazbě základní měny.

Jak to funguje?

Za každý den, kdy je pozice otevřena přes noc, je výpočet založen na následujícím vzorci:

 • Overnight Swap = Objem x Nástroj Středové Zavírací Sazby (průměrná cena mezi Nákupními a Prodejními zavíracími sazbami) x Úrokový Overnight Nástroj

Globálně je většina bank v sobotu a v neděli zavřená, což znamená, že v těchto dnech není žádný rollover, ale banky stále uplatňují úroky. Za účelem vyrovnání tohoto stavu si Forexový trh na středu vyhrazuje rollover úrok ve výši třídenního úroku, zatímco pro ostatní CFD (akcie, indexy, komodity, dluhopisy, ETF atd.) jsou třídenní rollover úroky vyhrazeny pro pátek. Z tohoto důvodu je také ve středu trojnásobný swap poplatek pro Forexové páry, zatímco pro ostatní nástroje CFD je v pátek.

3. Poplatek za převod měny (konverzi)

CAPEX účtuje k Vaší transakci poplatek za převod měny, pokud se měna vašeho účtu liší od měny obchodovaného nástroje. Poplatek za převod měny bude aplikován na užitý konverzní kurz a bude mít vliv na všechny převody provedené na Použité Marži, Zisk/ Ztráta, Overnight Swap, Nastavení Dividend a Nastavení Rolloveru CFD. Poplatek za převod měny platí pouze pro uživatele Webtraderu a je pevně stanovený ve výši 0,5%.

Jak to funguje?

Předpokládejme, že klientský účet je v eurech a že tento klient chce otevřít pozici NÁKUP na aktivu B (nástroj CFD na americké akcii), který je denominován v USD.
Zákazník si zvolí objem 10 kontraktů a v době otevření aktivum B kvotuje 10,50/ 11,50 USD, s pákovým efektem 1:10 a párem EUR/USD obchodujícím za 1,115000, pak:

 • Použitá marže = Objem x Středová Sazba * x Pákový efekt = 10 x 11 USD x 10% = 11 USD
 • Použitá marže převedená na Euro = 11 USD / 1,15 (kurz EUR/USD) = 9,57 EUR
 • Konverzní poplatek za použitou marži = 9,57 x 0,5% = -0,048 EUR

Za předpokladu, že se kotace aktiv B změní na 12,50/13,50 USD na akcii, pak:

 • Zisk/Ztráta = Objem x (Tržní cena - Otevírací Sazba) = 10 x (12,50 – 11,50) = 10 USD
 • Zisk/Ztráta převedeny na Euro = 10 USD / 1,15 (kurz EUR/USD) = 8,69 EUR
 • Poplatek za převod měny na Zisk/Ztrátu = 8,69 x 0,5% = 0,043 EUR

Předpokládejme, že společnost B vyplatí dividendu ve výši 0,25 USD/ akcii, poté:

 • Úprava dividend = Objem x Dividenda = 10 x 0,25 USD = 2,5 USD
 • Úprava dividend převedená na euro = 2,5 / 1,15 (kurz EUR/USD) = 2,17 EUR
 • Konverzní poplatek při úpravě dividend = 2,17 x 0,5% = 0,01 EUR

Pokud předpokládáme, že pozice je držena přes noc, pozice jednodenních úrokových sazeb pro nákup činí -0,015%, kotace aktiv zůstávají o půlnoci 12,50/13,50 USD na akcii, pak:
• Overnight Swap = Objem x Úroková Sazba (Nákup) x Středová Sazba **o půlnoci = 10 x 0,015% x (12,50 + 13,50) / 2 = -0,019 USD
• Overnight Swap převeden na Euro = 0,019 / 1,15 (EUR/ USD) = -0,016 EUR
• Konverzní poplatek při Overnight Swap = 0,016 x 0,5% = = -0,00008 EUR
* Středová Sazba = Průměrná hodnota mezi cenou při NÁKUPU a PRODEJI = (Kupní cena + Prodejní cena)/ 2

4. Poplatek za neaktivitu

Pokud je účet Zákazníka neaktivní po dobu tří měsíců (90 dnů) nebo více nebo pokud klient neprovede příkaz, společnost CAPEX účtuje každému neaktivnímu klientskému účtu poplatek za údržbu, správu a řízení dodržování předpisů těchto účtů.
Všechny neaktivní účty budou podléhat měsíčnímu poplatku ve výši 30 USD nebo ekvivalentu v měně daného účtu.

Jak poplatek funguje?

 • Je-li zůstatek jakéhokoli Neaktivního účtu, na který se vztahuje poplatek za neaktivitu, nižší než 30 USD, pak se poplatek za neaktivitu pro takový neaktivní účet rovná částce zbývajícího zůstatku na takovém neaktivním účtu. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za neaktivitu zpětně za každý měsíc, ve kterém jsme měli právo jej účtovat, ale neučinili tak z výše uvedených důvodů nebo z technických důvodů.
 • Pokud je účet obchodníka nečinný po dobu jednoho roku nebo déle, společnost CAPEX si vyhrazuje právo (po zavolání nebo odeslání emailu klientovi pomocí posledních známých kontaktních údajů) uzavřít klientský účet. Veškeré peníze z klientského účtu budou společností CAPEX převedeny na bankovní účet klienta, ze kterého původně pocházely, pokud klient písemně nesdělil jinak.