• Co je potřeba pro ověření mého účtu u CAPEX?
    Součástí procesu péče o klienty CAPEX je povinnost klientů ověřit své účty kvůli bezpečnostním a identifikačním účelům. Sem může spadat například ověření vašeho jména, adresy trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy, data narození, způsobu platby atd. *Poznámka: V souladu s našimi regulačními předpisy musí klienti před začátkem obchodování dokončit ověřovací proces. Mezi požadavky pro ověření identity u CAPEX může mimo jiné patřit: 1. Potvrzení identity Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů: - pas, občanský průkaz Na kopii vašeho potvrzení identity musí být zřetelně vidět: - vaše celé jméno - datum vašeho narození - datum expirace identifikačního dokladu - bezpečnostní pruh (v příslušných případech) - vaše fotografie 2. Potvrzení trvalého pobytu Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů: - výpis z banky nebo kreditní karty - účet za služby, jako je voda, elektřina, plyn - účet za telefon Na kopii potvrzení trvalého pobytu musí být jasně vidět: - vaše celé jméno - vaše adresa (upozorňujeme: tato adresa se musí shodovat s adresou uvedenou během registrace) Datum vydání dokladu* *DŮLEŽITÉ: Potvrzení trvalého pobytu nesmí být starší než 6 měsíců. 3. Potvrzení platby – Kompletní, barevná a čitelná kopie přední a zadní strany platební karty, prostřednictvím které proběhla platba. Na přední straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace: - celé jméno - první 4 číslice, poslední 4 číslice a zbytek byste měli zakrýt - datum expirace Na zadní straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace: - první a poslední 4 číslice - bezpečnostní kód nebo CVV musíte zakrýt (3 čísla na zadní straně karty) - podpis držitele karty na konkrétním pruhu Požadované ověřovací doklady musíte zaslat přímo společnosti CAPEX. To lze provést následujícími způsoby: a) Dokumenty můžete nahrát přímo na webových stránkách CAPEX z rozhraní klientského účtu b) Doklady nám můžete zaslat na e-mail: [email protected] nebo [email protected]
  • Proč musím doložit svůj cestovní pas nebo jiný průkaz s fotografií a další ověřovací dokumenty?
    Podle regulačních a právních závazků stanovených regulačními orgány je CAPEX povinna ověřit totožnost a místo bydliště každého klienta. V důsledku toho od Vás mohou být žádány kopie cestovního pasu nebo jiného průkazu s Vaší fotografií a údaje o Vašem místě bydliště. Je důležité uvědomit si, že při otevření účtu u CAPEX souhlasíte s dodržováním všech platných předpisů a zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně, mimo jiné, požadavku poskytnout uspokojivý důkaz Vaší totožnosti, adresy bydliště, zdrojů finančních prostředků apod. Společnost CAPEX na základě toho nebude zakládat obchodní vztahy s žádnou osobou, pokud a dokud nebyla úspěšně ověřena totožnost klienta a jeho adresa bydliště a/nebo dokud nebyly dodány a ověřeny všechny potřebné dokumenty. Ověřovací proces byl v rámci našeho standardního postupu pro hloubkovou kontrolu zaveden tak, aby chránil Vás i CAPEX před podvody a aby zabezpečoval Vaše soukromí. CAPEX si vyhrazuje právo uplatnit v případě potřeby dodatečné požadavky na hloubkovou kontrolu.