Notifications Bell
 • Co je potřeba pro ověření mého účtu u CAPEX.com?
  Součástí procesu péče o klienty CAPEX.com je povinnost klientů ověřit své účty kvůli bezpečnostním a identifikačním účelům.

  Sem může spadat například ověření vašeho jména, adresy trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy, data narození, způsobu platby atd.

  *Poznámka: V souladu s našimi regulačními předpisy musí klienti před začátkem obchodování dokončit ověřovací proces. Mezi požadavky pro ověření identity u CAPEX.com může mimo jiné patřit:

  1. Potvrzení identity
  Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů: - pas, občanský průkaz
  Na kopii vašeho potvrzení identity musí být zřetelně vidět:
  - vaše celé jméno
  - datum vašeho narození
  - datum expirace identifikačního dokladu
  - bezpečnostní pruh (v příslušných případech)
  - vaše fotografie


  2. Potvrzení trvalého pobytu
  Kompletní, barevná a čitelná kopie jednoho z následujících dokladů:
  - výpis z banky nebo kreditní karty
  - účet za služby, jako je voda, elektřina, plyn
  - účet za telefon
  Na kopii potvrzení trvalého pobytu musí být jasně vidět:
  - vaše celé jméno
  - vaše adresa (upozorňujeme: tato adresa se musí shodovat s adresou uvedenou během registrace)
  Datum vydání dokladu*
  *DŮLEŽITÉ: Potvrzení trvalého pobytu nesmí být starší než 6 měsíců.

  3. Potvrzení platby
  – Kompletní, barevná a čitelná kopie přední a zadní strany platební karty, prostřednictvím které proběhla platba.
  Na přední straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace:
  - celé jméno
  - první 4 číslice, poslední 4 číslice a zbytek byste měli zakrýt
  - datum expirace
  Na zadní straně karty musí být zřetelně uvedeny tyto informace:
  - první a poslední 4 číslice
  - bezpečnostní kód nebo CVV musíte zakrýt (3 čísla na zadní straně karty)
  - podpis držitele karty na konkrétním pruhu
  Požadované ověřovací doklady musíte zaslat přímo společnosti CAPEX.com. To lze provést následujícími způsoby:
  a) Dokumenty můžete nahrát přímo na webových stránkách CAPEX.com z rozhraní klientského účtu
  b) Doklady nám můžete zaslat na e-mail: [email protected] nebo [email protected]
 • Proč musím doložit svůj cestovní pas nebo jiný průkaz s fotografií a další ověřovací dokumenty?
  Podle regulačních a právních závazků stanovených regulačními orgány je CAPEX.com povinna ověřit totožnost a místo bydliště každého klienta.

  V důsledku toho od Vás mohou být žádány kopie cestovního pasu nebo jiného průkazu s Vaší fotografií a údaje o Vašem místě bydliště. Je důležité uvědomit si, že při otevření účtu u CAPEX.com souhlasíte s dodržováním všech platných předpisů a zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, včetně, mimo jiné, požadavku poskytnout uspokojivý důkaz Vaší totožnosti, adresy bydliště, zdrojů finančních prostředků apod.

  Společnost CAPEX.com na základě toho nebude zakládat obchodní vztahy s žádnou osobou, pokud a dokud nebyla úspěšně ověřena totožnost klienta a jeho adresa bydliště a/nebo dokud nebyly dodány a ověřeny všechny potřebné dokumenty.

  Ověřovací proces byl v rámci našeho standardního postupu pro hloubkovou kontrolu zaveden tak, aby chránil Vás i CAPEX.com před podvody a aby zabezpečoval Vaše soukromí.
  CAPEX.com si vyhrazuje právo uplatnit v případě potřeby dodatečné požadavky na hloubkovou kontrolu.
 • Provedl/a jsme vklad, ale stále nemohu obchodovat! Proč?
  Klienti nemohou obchodovat, dokud kompletně nedokončí registraci a nedojde k předložení a schválení všech požadovaných dokumentů.

  Pokud k nám dorazil vklad a stále nemůžete obchodovat, zkontrolujte si předložení všech dokumentů s uvedenými informacemi a stav registračního procesu.