Notifications Bell

A satisfactory first quarter for Pepsi

A satisfactory first quarter for Pepsi

Today, PepsiCo released its financial report for the first quarter of 2020.

For Q1, Pepsi reported a net income of $13.38 billion, down from $14.13 billion in the same period last year, while the organic growth of the revenue was 7.9%.

The company adjusted its EPS to $1.07, a 10% increase since the pandemic took over everything, and people made supplies of food and drinks.

The return to the shareholders for the fiscal year 2020 is around $7.5 billion worth of dividends and buybacks.

Due to closing restaurants, stadiums, movie theaters, CFO Hugh Johnston expects a drop in the organic revenue for the second quarter. Besides, the company didn't make public its expectations about its fiscal outlook for the current year, as everything is uncertain.

The stock price gained 0.95 in premarket trading. Overall, it lost 1.6% in 2020, while USA500 dropped 11%.

See the difference when trading CFDs with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: marketwatch.com, cnbc.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.