Notifications Bell

Buy the rumour, sell the news – what's this all about?

Buy the rumour, sell the news – what's this all about?

Buy the rumour, sell the news. You've probably heard about it, but do you have any idea where it comes from? What does it even mean? Could it be any truth behind it? Time to find out!

"Buy the rumor, sell the news" concept explained

This particular phenomenon (or so-called strategy, as some like to see it) is common to most financial markets, particularly to Forex and stocks.

It works in two steps:

- A trader spots an opportunity to buy an asset based on speculations or forecasts (even strong market sentiment) – the rumor phase.

- After the triggering event passes, the news gets released. The trader sells, dumping his position with potentially excellent profits – the news phase.

Practical "buy the rumor, sell the news" scenarios

The case for forex

One typical example is from the forex market. When a central bank (Fed, Bank of Japan, Bank of England, or other) is expected to announce an interest rate rise, currency traders see it as a bullish sign. Usually, they buy that currency, expecting its value to go up.

Shortly after the central bank confirms the said interest rate hike, traders typically sell the news, providing the impacted currency has reached a high enough value.

Stock trading

The same principle applies to stocks too. If the markets expect a specific company to announce strong earnings figures (for instance), traders will buy on the rumor. When the stock’s price gets to an apex following the positive Earnings Report, investors will look to sell and pocket the gains. Generally, this practice is common to the undervalued stocks that are about to leave the bearish territory.

Dangers of "buy the rumor, sell the news" strategy

There are many cases when the "rumors" turn out to be false, or the forecasts fail to match the actual results. Then, the entire strategy is invalid, and investors will need to search for ways for limiting their losses.

Also, if too many market participants buy the asset on the rumors, it could become overvalued. So, if the news or financial report falls beyond expectations even by the slightest of margins, a selloff occurs. And that means no more "buy the rumor, sell the news" strategy!

Conclusion

The "buy the rumor, sell the fact" strategy works as a double-edged sword. It’s a risky trading tactic based on rumors and expectations. However, investors tend to combine it with other technical and fundamental strategies for a better chance to see positive results.

Visit our Academy Page and access dozens of educational videos to fine-tune your strategies and improve your trading prowess!

Sources: thebalance.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.