Notifications Bell

Confidence in the American economy has declined

Confidence in the American economy has declined

Consumer confidence was shaken even more by the pandemic.

USA: the consumer confidence index dove deep this month, reaching a low unseen since 2014: 86.9 points from March’s 118.8. It shows just how pessimistic the Americans are about the current situation in their country.

But, according to the survey, they expect an economic recovery in the future. The number of consumers who expect the business conditions to improve in the next six months increased to 40%.

“Consumers’ short-term expectations for the economy and labor market improved, likely prompted by the possibility that stay-at-home restrictions will loosen soon, along with a re-opening of the economy,” according to Lynn Franco, director of economic indicators at the board.

The drop doesn’t come as a shock after more than 26 million people filed for unemployment benefits since the pandemic started. Also, the number of people who think their short-term incomes will increase dropped by 16.7%. Moreover, the percentage of those who believe there are more than enough jobs on the market increased to 43.3% from 20%.

The market reacted swiftly, with USA30 losing 32 points, USA500 decreasing more than 15 points, and TECH100 shedding more than 122 points.


See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: marketwatch.com, msn.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.