Notifications Bell

Good revenue, weak EPS report from Alphabet

Good revenue, weak EPS report from Alphabet

Yesterday after-market, Google’s parent company, Alphabet, released the Q1 financial reports.

Even though the expectations were set high for the revenue, Alphabet made a nice surprise in the market by surpassing those.

The company's revenue for the first trimester of the year was $41.16 billion compared to the $40.33 billion estimated. The same can't be applied to the EPS as it was below the expected $10.38. The earnings were of $9.87.

Advertising from Google and Youtube brought 82% of the current revenue.

Predictions about the next quarters already flooded the market: due to the pandemic, Google will hire people at a slower pace. Also, the paid ads will drop by 18% in the first half of 2020. Before the pandemic, analysts were talking about an increase of 19%.

During regular trading hours, stocks fell 3.3% but managed to recover 2.8% after-hours. Overall, the stock went up 2.8% in the past year, while USA500 dropped just as much.


See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: marketwatch.com, techcrunch.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.