Notifications Bell

Microsoft exceeded even optimistic expectations for this quarter

Microsoft exceeded even optimistic expectations for this quarter

Microsoft outperformed even the pre-pandemic expectations according to the latest financial report.

Microsoft reported earnings of $10.75 billion - it means an EPS of $1.40. It exceeded even the profits from the same period last year: $30.57 billion in revenue and an EPS of $1.14. According to FactSet estimates, analysts were looking for $1.27 per share and revenue of $33.76 billion.

Microsoft’s Intelligent Cloud division was the engine that made the stock grow, as more and more companies moved their resources to third-party cloud operators. It represents 25% of the latest revenue.

Predictions about the next quarter are already out. According to Microsoft’s CFO Amy Hood, the expected revenue oscillates between $35.85 billion to $36.8 billion. Also, an increase in capital expenditure spending is in sight "to support growing usage and demand for our cloud services." The usage of Azure cloud-computing business and Teams will change as more and more people are working from home. Azure sales grew 59% since last year, providing revenue of $12.28 billion. The Productivity & Business Solution division, which includes LinkedIn, grew to $11.75 billion, overcoming the analysts' expectations of $11.53 billion.

Microsoft gained more than 2% in after-hours trading. This year, the stock went 12.5%, with 4.5% during yesterday’s regular trading hours alone. USA500 lost more than 11% since the beginning of the year.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research. Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.