Notifications Bell

Shell cutting dividends: historic move

Shell cutting dividends: historic move

The almost non-existent demand for Oil led Shell to cutting its quarterly dividends.

A shocking move came last week from one of the world’s biggest oil companies.Royal Dutch Shell cut its quarterly dividends for the first time since World War II. The cut came as a response to the massive drop in demand since the pandemic started. From the usual 47 cents, it cut down to 16 cents per share. The cut could be in force until next year. It is even more shocking, as the company was the biggest corporate dividends payer.

JP Morgan analysts believe this is a necessary and also prudent move that can allow Shell to carry on with its plans regarding the zero-carbon emissions.

Shell reported a loss of $24 million for the first trimester of 2020. During the same period last year, it reported a net profit of $6 billion.

The cutting of dividends came as a last resort for the company to preserve cash, as there is no demand from factories, airlines, and such. The cut will release approximately $10 billion, which in the long-term will be invested in the zero-carbon energy sector, which is planned to be reached by 2050.

The EAI compared this year's energy drop in demand to annulling India as a consumer, being the world's third. The only sector still going strong isrenewable energy.

During the previous trading session, the stock price dropped by 8%.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: edition.cnn.com, bbc.com, finance.yahoo.com

The information presented herein is prepared by CAPEX.com and does not intend to constitute Investment Advice. The information herein is provided as a general marketing communication for information purposes only and as such it has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research, and it is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

Users/readers should not rely solely on the information presented herewith and should do their own research/analysis by also reading the actual underlying research. The content herewith is generic and does not take into consideration individual personal circumstances, investment experience or current financial situation. Therefore, Key Way Investments Ltd shall not accept any responsibility for any losses of traders due to the use and the content of the information presented herein. Past performance is not a reliable indicator of future results.


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.