Notifications Bell

1 billion XRP enters the market

1 billion XRP enters the market

Trump wants a slice of TikTok.

  • Multiple U.S. states are investigating Apple Inc for potentially deceiving consumers. The Texas attorney general may sue Apple for violating the state’s deceptive trade practices law
  • Ripple, which is now the third most valuable crypto asset by market capitalization, recently unlocked 1 billion XRP
  • President Trump said the U.S. government should get a “substantial portion” of the sale price of TikTok and warned he will ban the service in the US in September without a sale

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.