Notifications Bell

1 vs 165

1 vs 165

Group of 165 Google critics calls for swift EU antitrust action.

  • A group of 165 companies and industry bodies have called on EU antitrust enforcers to take a tougher line against #Google.
  • #PayPal's crypto trading goes live in the US and its customers will be able to trade up to $20,000 a week.
  • The technology sector regained strength on Wall Street, with the #Nasdaq surging over 2% while the #S&P 500 registered a smaller gain.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.