Notifications Bell

3M posted weaker-than-expected earnings

3M posted weaker-than-expected earnings

The conglomerate disappointed with its earnings

The American multinational conglomerate corporation, 3M, released its financial report.

For Q2, the company posted weaker-than-expected earnings, as the pandemic impacted the profit and sales.

Its net income came in at $1.29 billion from last year’s $1.13 billion. The EPS rose to $2.22 from a previous $1.92.

Even though the net income increased, sales missed the $7.32 billion consensus, dropping 12% to $7.18 billion.

3M posted a revenue decline of 11.9% to $7.2 billion, missing the $7.32 billion forecast.

The company didn’t provide any further guidance as the future is uncertain due to the COVID-19 pandemic.

After the report, the stock price fell by 2.2%. Since the beginning of the year, it lost 7.5%, while USA30 dropped by 6.9%.

Visit CAPEX.com to find out more about the market!

Sources: marketwatch.com, thestreet.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.