A billion dollar opportunity

Od: Miguel A. Rodriguez

10:19, 22 February 2021

Semiconductor shortage leaves U.S. lawmakers seeking elusive fix.
  • Lawmakers hoping to revitalize U.S. semiconductor manufacturing in response to a global chip shortage will face near-term-challenges, even if Congress throws billions in cash subsidies at the problem.
  • Purpose Investments reported its #Bitcoin exchange-traded fund had reached more than $421 million in assets under management after only two full days of trading.
  • In the two equity market days following the retail sales report, markets didn’t respond much, likely knowing that it was the “free” money and not a strong underlying economy that was responsible for the retail sales jump.

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.