Notifications Bell

A new player

A new player

Ukrainian economy is ‘suffering’ amid Russian war threat, says British investor

  • South Korean home appliance maker #LG Electronics is diversifying its business portfolio by tapping into the autonomous vehicle industry
  • Daniel Williams invests in four businesses across Ukraine and said his projects are “completely out the window” as Russian-Ukrainian tensions mount
  • The U.S. Securities and Exchange Commission has again delayed decisions on whether to approve or reject bitcoin-related exchange traded funds from Ark 21 Shares and Teucrium
  • #BTCUSD skyrocketed 2%
  • #EURUSD lost 0.1%


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.