Notifications Bell

A new player enters the ring

A new player enters the ring

VW goes head-to-head with Tesla in China with new electric SUV.

  • #Volkswagen AG has set a low starting price for its first locally built all-electric sports-utility vehicle with its Chinese partner FAW Group Co., descending into the mass market.
  • Despite its recent rally into record price highs, #Bitcoin’s dominance over #Ethereum continues to wane, with #ETH's daily transaction volume dwarfing #BTC by a quarter.
  • Wall Street's main indexes rose as U.S. Treasury Secretary nominee Janet Yellen advocated for a hefty fiscal relief package before lawmakers.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.