Notifications Bell

A silver lining

A silver lining

Watchdog says Brexit has brought cost, red tape for UK firms

  • #Facebook’s shrinking market cap could hold one upside for the tech giant: the possibility of skirting new antitrust liability
  • Britain’s departure from the European Union has brought higher costs, more red tape and border delays for businesses, and not yet delivered promised benefits, a public spending watchdog said
  • Reports highlight that US #crypto lobbying expenditure doubles in 2021 as Ripple Labs spent the most on crypto lobbying in 5 years
  • #BTCUSD rose 0.7%
  • #AUDUSD gained 0.5%


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.