A week full of numbers

A week full of numbers

Top earnings this week include Tesla, Microsoft, Apple, and Facebook.

  • Markets are entering the heart of earnings season this week with 175 of S&P 500 companies set to report results.
  • The #cryptocurrency market could be approaching an altcoin-frenzy as more capital is reallocated from #BTC to other tokens.
  • Developing-nation stocks have lagged the rest of the world since the middle of March partly on concern that vaccine shortages and delays will slow reopenings and economic recovery.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.