Notifications Bell

Airbnb more than doubles on public debut

Airbnb more than doubles on public debut

Airbnb completed the biggest IPO of 2020

One of the year's most anticipated IPOs was completed yesterday, and it left Wall Street impressed.

Airbnb Inc shares more than doubled at the opening bell making it the largest non – SPAC (Special Purpose Acquisition Company) IPO of the year. At the Nasdaq opening bell, Airbnb opened at $146, topping the $68 per share, which brought $3.5 billion for the company.

Overall, Airbnb Inc.'s fully diluted valuation exceeds $100.7 billion, more than fivefold than valued in April in a private fundraising round. In the past quarter, as the pandemic’s effects started to wear off, travelers opted for rentals instead of hotels. The San Francisco-based company reported a surge in demand for homes away from major cities.

Airbnb’s initial market capitalization of $86.5 billion eclipsed its competitors Booking Holdings Inc and hotel chain Marriott International Inc.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.