Alibaba is on top of the game

Alibaba is on top of the game

Alibaba earnings could mark an improvement in the Chinese economy

The Chinese behemoth retailer Alibaba managed to surprise Wall Street with Q2 earnings that topped the estimates.

Alibaba generated $21.76 billion in revenue, marking a 34% increase from the same time last year. Analysts were foresting $21.4 billion. At the same time, the company had a net income of $3.74 billion, or $2.51 per share.

In China, the number of active customers increased by 16 million to 742 million, as inland users turned to e-commerce due to the pandemic.

Now, given the company's resilience and results in Q2, experts believe that Alibaba's stock price is to reach a high of $300, as its current stock price is $260 (according to MarketWatch).

Following the report, the stocks gained 0.5%. In the past quarter, Alibaba stock price increased by 20%, while USA500 went higher by 14%.

See how other retailers did in Q2 on CAPEX.com!

Sources: marketwatch.com, businesswire.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.