Notifications Bell

Amazon exceeded every expectation

Amazon exceeded every expectation

Amazon thrived during the pandemic

Amazon took Wall Street by surprise yesterday when it posted its Q2 earnings report.

The company’s performance was driven by operating cash flow that increased 42% and reached $51.2 billion, compared to the $36 billion posted a year ago. Its net sales added 40% from last year's 63.4 billion. At the same time, the quarter profit came in at $5.2 billion, or $10.30 per share.

According to finance.yahoo.com, the revenue exceeded analysts’ expectation of $81.24 billion coming in at $88.9 billion. The EPS figures came in at $10.30, leaving far behind the $1.51 expected.

Amazon’s amazing results positively impacted the net worth of Jeff Bezos, the company’s CEO, by nearly $10 billion. The riches man on the planet now has a net worth of $189.5 billion.

Upon release, the company provided Q3 guidance: the net sales are expected to reach a high of $93 billion while operating income is expected to drop with a range of $2 billion - $5 billion.

According to analysts, the stock is said to outperform in the next 12 months.

In after-hours trading, the Amazon stock price gained more than 6%. In Q2, the stock went up more than 24%, and the company's market cap was pushed over $1.5 trillion. Since January, it added more than 63%.

See how companies performed in the second quarter on CAPEX.com!

Sources: marketwatch.com, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.