Notifications Bell

Amazon is watching

Amazon is watching

The Japanese flee altcoins.

  • #Amazon relies on extensive worker surveillance to boost employee output and potentially limit unionization efforts around the US, according to a research paper issued by the Open Markets Institute
  • Most Japanese crypto traders may be investing solely in Bitcoin. According to recent data, #Bitcoin’s dominance relative to altcoins in the Japanese market reached more than 87% in April
  • The S&P boasted its steepest August percentage gain in more than three decades and the #Nasdaq rallied thanks to high-flying stocks including #Apple

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.