Notifications Bell

Amazon is working on omnipresence

Amazon is working on omnipresence

Battle for Poland’s $19 billion e-commerce market begins for real with Amazon entry.

  • A battle for control of Poland’s booming $19 billion online shopping market is about to reach a fever pitch after #Amazon Inc. said it plans to launch in the EU's largest eastern economy.
  • #Reddit is partnering with the #Ethereum Foundation to build scaling solutions for the blockchain network, expanding its role in the ecosystem.
  • #Stocks worldwide fell and the Dollar rose as investors turned more cautious about #COVID-19 and stretched stock valuations, with the U.S Federal Reserve meeting as an additional source of uncertainty.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.