Amazon's merchants case

Amazon's merchants case

Amazon may face EU antitrust charges over merchant data.

  • Amazon may face EU antitrust charges in the coming weeks over its use of data from merchants with whom it competes on its platform
  • A new service from Uphold allows crypto holders in Latin America to invest in Amazon, Google, or Tesla for as little as 10,000 Satoshis
  • The Nasdaq 100 pressed to record heights this week as just a handful of big technology stocks continue to drag the rest of the market higher
Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.