Notifications Bell

Amazon spends $500 million on bonuses

Amazon spends $500 million on bonuses

The company is rewarding its front-line workers

As the holiday season is just around the corner, retail companies try to do their best to keep their clients satisfied and the employees.

Amazon, one of the world's largest #retailers, announced that it would provide a one-time #bonus as a token of appreciation to its front-line workers.

Dave Clark, Amazon's senior vice president of retail operations, stated that the staff working full-time from December 1 to December 31 would get a $300 bonus. On the other hand, part-time workers will get $150 if they work in the same timeframe. The incentive applies to its staff in the U.S.

Overall, the bonuses will cost Amazon $500 million. But this is not the first time when the company gives its employees incentives. The "Thank You" bonuses paid in June cost Amazon another $500 million.

Amazon was under #scrutiny from U.S. #lawmakers and unions regarding whether or not it is protecting its employees from contracting #COVID-19.

After the news, Amazon #stock price gained 2.15%.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.