Notifications Bell

Amazon to launch Luna

Amazon to launch Luna

Amazon is expanding in the gaming sector

As the battle between Microsoft and Sony intensifies over who has the best gaming console, another major company joins the party.

Amazon announced that it would launch its own cloud gaming service, which will forgo the need for dedicated hardware consoles. Luna is the name of the platform, and it will have a library with 100 titles. Like PlayStation and Xbox, it will have a special controller.

The announcement came after both Microsoft and Sony released their cloud gaming products. But unlike these two, Amazon's Luna will have "channels" for various publishers, for which users will have to pay a monthly fee. Besides Amazon Luna + channel, which will cost $6/ month, Ubisoft is the only company included so far in those "channels."

Luna will be available as a web app for Apple devices. If everything goes smoothly, it would be Amazon's second success in the gaming sector after Twitch – a live streaming platform that it bought in 2014 for $970 million.

Following the news, Amazon stock price added 0.50%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.