Notifications Bell

AMD to buy Xilinx

AMD to buy Xilinx

AMD is looking to secure its spot in the semiconductor industry

It seems like the tech-specialized companies expanding their horizons is the leitmotif of this week’s end. After IBM announced that it would split in two entities to focus on cloud computing services, another company is tackling the semiconductor industry even more.

According to people familiar with the matter, Advanced Micro Devices (AMD) is in talks to buy one of its rivals, Xilinx. The deal, which is currently valued at $30 billion, could be among the most significant purchases in this industry.

Xilinx, the California-based company deals with programmable chips used in data centers to boost tasks such as AI work and 5G base stations. It suffered some setbacks after the US officials banned Huawei Technologies Ltd – one of its key customers – from buying chips from American manufacturers.

The deal will be closed next week, but there is no guarantee given the fact that negotiations have stalled once before.

AMD’s market cap is over $100 billion. This happened after the stock price surged 90% due to the pandemic-induced need for chips as people started working from home.

The market had mixed reactions to the news. AMD stock price dropped 0.21%, while Xilinx share price added 0.15%.

Read here more about IBM’s initiative!

Sources: wsj.com, cnbc.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.