American Express tackles the Chinese market

American Express tackles the Chinese market

American Express to be the first institution to get the payment license for China

Last week we talked about President Trump's decision and the US Senate considering the delisting of the Chinese companies on the US stock exchanges.

In an announcement made yesterday, China opened up the $45 trillion financial market to foreign investors. The move was possible because the country's central bank licensed American Express to conduct transactions. It is the first license of such kind given to any foreign institution. Experts see this as a countermove to the American actions.

American Express's entrance in the Chinese market is a partnership between it and Lianlian DigiTech Co to clear yuan transactions on a market that is supposed to worth $27 trillion.

Even though American Express is the first one who got the payment clearance license, it is not the first American financial institution. At the beginning of the year, MasterCard got the green-light to set up bank card clearing services in China. In May, Fitch Ratings got approval from the People's Bank of China to rate the domestic bond market.

From analysts’ point of view, the opening of the Chinese markets represents a part of the deal signed in January between the two countries. Also, it shows the confidence that China has in globalization and openness toward foreign companies.

After the announcement, American Express stock price lost more than 2.50% during regular trading hours, but it recovered and even exceeded the loss by gaining 3.12% after-hours.

Stay updated with Capex.com! Read more about the market and what moves it!

Sources: forexfactory.com, globaltimes.cn, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.