Notifications Bell

Apple delivers

Apple delivers

The Apple iPhone 12 Pro just gained a sensational new feature.

  • The new iPhone 12 Pro and its bigger Max sibling have gained a unique new feature, giving the company's stock price a boost.
  • Joe Biden’s picks to head key regulatory agencies could redefine cryptocurrency policy in the coming years, although it’s unclear exactly how.
  • Stock markets in the Middle East, the first to trade after Joe Biden’s victory in the U.S. election, are signaling bets the new president will reduce international conflict and push for peace in the region.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.