Notifications Bell

Apple launches Macs with iPhone-like chips

Apple launches Macs with iPhone-like chips

Apple has its own computing chips

After the success it had reported with its latest iPhone 12, Apple launched some long-touted devices.

Besides the products, Apple also launched its very first processor. But that’s not the only thing that’s new regarding the new computers. The latest MacBook Air will have the same price as its predecessor - $999, but it will have twice the battery life.

The implementation of the new chips – M1 represents a transition from Intel’s that have been used by Apple in the last 15 years. The chips will also be found in the MacBook Pro notebook and Mac Mini computer. Starting next week, the products will be available for purchase.

By doing this change, Apple will allow its developers to create apps that work both on phones and computers. Moreover, starting next year, Adobe’s Photoshop software will be available on M1-based Macs.

Following the news, Apple stock price went up 0.2%.

Stay updated with CAPEX.com!

Sources: theguardian.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.