Apple plans to make history

Apple plans to make history

Apple is said to reach $2 trillion in market cap by 2024.

After it became the first public company to reach $1 trillion in market capitalization back in 2018, Appleis off to a great start of 2020. In the near future, analysts believe that the company will cross the $2 trillion mark.

On a note released yesterday, one reputed analyst said that the threshold would be reached in the next four years. He believes that the Wearables and the Services segments will continue to grow. For the Wearables segment, which consists of AirPods and Apple Watches, the growth will be around $60 billion, whereas the Services segment will increase to $100 billion.

From the analyst's point of view, the company will repurchase its shares, and by the end of fiscal 2024, it will have 3.6 billion shares. If this happens, the $2 trillion market cap will be possible if the stock price reaches $550.

Apple stock price went up 1.2% during yesterday's trading session.

Read more about what is happening on the market here!

Sources: 9to5mac.com, investing.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.