Apple to expand in the medical field

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 September 2020

1592832658.jpg
The medical field welcomes its newest member - Apple

As more progress is made in finding a cure against Coronavirus, some companies are considering expanding their area of work. One of those companies is Apple, which wants to move into the healthcare field. 

Over the last five years, the company created an internal team made of doctors, health coaches, and engineers, which focused on developing health-orientated software and hardware. Moreover, it has medical clinics for its employees. Among the things that are considered useful from a health point of view is the Apple Watch.  The device provides activity tracking, heart rate monitoring, fall alerts, electrocardiogram made to detect irregularities of the heart's rhythm.

Also, Apple developed kits for third-parties to build health applications. The most popular is ResearchKit, which enables academics to recruit the people necessary for clinical trials through mobile devices.

At the company level, employees use a system called AC Wellness.

During the pandemic, Apple collaborated with Google and released a contact tracing technology designed for mobile phones. It was used the most in Europe and Asia. 

The company announced a partnership with insurers such as Aetna and is considering Medicare private plans meant to subsidize the cost of devices for seniors. Specialists believe it would be a good move for Apple if it will introduce sensors for blood sugar or blood pressure monitors. Experts suggest areas like telemedicine, payment integrations, and food monitoring, validated clinical trials, that could see improvement if Apple decides to expand. 

During today’s pre-market trading, Apple stock price increased by 0.75%. 

Read all you need to know about the market on CAPEX.com!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com


Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.