Notifications Bell

Apple vs. advertisers

Apple vs. advertisers

Apple could block apps that don't comply with new privacy feature.

  • #Apple is threatening to remove apps from its widely used App Store if they don't comply with an upcoming private feature allowing users to block advertisers from tracking them across different applications.
  • Standard Chartered has gathered a group of #crypto exchanges for a new digital asset trading platform tailored to the institutional market.
  • Investors clearly expect the #COVID-19-induced economic dip to end soon and earnings to reach new highs in the near future.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.