Apple's earnings are expected to diminish

Apple's earnings are expected to diminish

Apple may have to beat and raise to keep the stock moving higher.

  • Apple will report results on Thursday after the close of the trading session. Analysts' consensus estimates forecast that earnings fell in the fiscal fourth quarter on flat revenue.
  • An anonymous crypto holder recently completed the largest dollar value Bitcoin transaction in history, at a value of 1.15 billion USD.
  • European leaders warned of a bleak winter as resurgent COVID-19 infections forced countries to impose new restrictions, with the US, Russia, and France setting new daily records for cases.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.