Notifications Bell

Australia passed the media law

Australia passed the media law

Social media outlets are now required to pay for the content displayed on their platforms

The News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code officially became law in Australia, and it will require platforms such as Google and Facebook to pay the local media outlets for the content displayed on the news feeds or search results.

“The Code will ensure that news media businesses are fairly remunerated for the content they generate, helping to sustain public interest journalism in Australia,” read the statement of Communications Minister Paul Fletcher and Treasurer Josh Frydenberg.

By approving this law, Australia became the first country where a government-appointed arbitrator can decide the final price that platforms have to pay the Australian publishers for their content if a deal in not reached independently.

With this law, Australia could set a precedent for other countries like France, Canada, and the UK to regulate Big Tech.

Following the news, Facebook stock price traded 0.58% lower.

Read more about the matter here and here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.