Notifications Bell

Bank of America is fighting inequality in Black and Hispanic communities

Bank of America is fighting inequality in Black and Hispanic communities

The Bank sold $2 billion worth of bonds to raise money

As the protests that took place a couple of months ago in the US have opened the world's eyes over the issues minorities are going through, companies continue to do their best to combat income and social inequity.

That’s the case for one of the largest American banks, Bank of America, which managed to raise $2 billion in the debt markets to help the American Black and Hispanic communities. The action falls under the "sustainability bond issuance". The five-year financing represents a new type of social debt – one with a goal of fighting against inequalities in the minority communities, which lately have been exacerbated by the pandemic.

The Equality Progress Sustainability Bond will be used to fund minority-owned businesses, neighborhoods and affordable housing for Black and Hispanic communities. Moreover, low-carbon activities and renewable energy investments (cleaner forms of transportation, solar, and wind panel projects) will be funded.

Bank of America’s initiative has been applauded by investors, who saw this as an “opportunity for exposure in a name that has taken a leading role in the developing market.”

Despite its good intentions, the market reacted negatively to the news. Bank of America stock price ended the trading session 2.17% lower.

Sources: marketwatch.com, finance.yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.