Bank of Russia wants its money back

Bank of Russia wants its money back

The bank takes legal action against Otkritie Holding.

Yesterday, the Central Bank of the Russian Federation announced that it’s looking for a way to overturn the deal that Lukoil made with Otkritie Holding, as the bank wants to recover part of the money it spent to bail out Otkritie bank. But the Bank of Russia is not the only one who wants its money back. Otkritie itself has to receive money from its former owners and some lenders. Until 2019, 300 billion rubles(approximately $4.22 billion) were paid to BOR and Otkritie.

The move comes three years after the central bank used several trillion rubles to save three private banks, Otkritie included. In 2017, Lukoil sold the diamond-mining business Arkhangelskgeoldobycha to Otkritie Holding for $1.45 billion.

The federal bank already filed a lawsuit to contest the diamond deal. If it wins, the agreement allows the state to reduce the funds it spent on the bailout.

The bank seems unbothered by this, as its executive continues the preparations of selling 20% of the bank’s stake. The plans should be definitive mid-2021, and specialists already discuss a three-year strategy targets.

Stay updated with the latest market news! Register now!

Sources: spglobal.com, reuters.com, nasdaq.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.