Banks earnings lower due to the pandemic

Od: Miguel A. Rodriguez

09:45, 14 September 2020

A despicable first quarter for the US banking sector

The pandemic's effects don't cease to show up and have a significant impact on the financial situation. 

The newest report from the Federal Insurance Corporation states that due to a collapsing economic activity, the lenders wrote off the mandatory debt payments and saved up billions of dollars to protect themselves from future losses. Almost 15% of US bank loans have been categorized as delinquent.

The US banks allocated $38.8 billion to protect themselves from possible future loan losses, a 280% increase compared to the same time last year.

Commercial banks and savings institutions reported first quarter earnings of $18.5 billion, a decrease of 69.6% compared to last year. The community banks had a net income of $4.8 billion. Banks that have assets worth over $10 billion accounted for 80% of the earnings, with top names such as JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, and Citigroup. The number of institutions that reported net losses increased by 7.3% in the past three months – the most significant increase since 2010.

On the other hand, the capital positions of banks increased by 8.5% to $15.8 trillion. Loans and leases went up 4.2% to $11 trillion. 

The FDIC report had an impact over the most important banks: JP Morgan opened lower by more than 0.50%, while Bank of America and Citigroup went down over 0.60% each. Wells Fargo slid 1.10%. 

As markets change, you should stay informed. Visit Capex.com for more information!


Sources: nasdaq.com, reuters.com, finance.yahoo.com


Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.