Notifications Bell

Better than 40 thieves

Better than 40 thieves

UK watchdog bans sale of Cryptocurrency derivatives to individual investors.

  • Alibaba Group Holding Limited stock has risen 71% in the last year, outperforming the market.
  • The UK watchdog banned the sale of Cryptocurrency derivatives to individual investors to protect small-time investors from large price swings.
  • The stock market is in free-fall mode following reports that US President Trump has unexpectedly stopped fiscal stimulus negotiations until after the election next month.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.