Better than expected Q1 results for Target

Better than expected Q1 results for Target

Target completes the triad of retail department stores that have had a good Q1.

Earlier today, Target, the American retail corporation, released its financial report for the previous quarter.

Q1 net income was $284 million, less than half of last year’s $795 million. FactSet was looking for $19.02 billion in revenue, but the result exceeded it: $19.62 billion. Also, it’s on a growing trend from last year's $17.63 billion.

DriveUp, same-day services, and other programs meant to allow customers to shop online, pick-up from the store, or deliver service skyrocketed by 278%. But Target is not the only one whose digital usage increased. Walmart and Home Depot saw increases in online shopping of 74%.

Moreover, the sales in the food and beverage departments increased by 20%. The only category that disappointed was the “apparel”, which was down 20%.

Target thickened the row of those who spent money on improving its employees' situation during the pandemic. $500 million went to increase the wages for those working in the frontline, and for enhancing safety and sanitary measures. Its counterparts, Walmart and Home Depot, spent $900 million, and $850 million, respectively.

In pre-market, the stock price gained 0.2%. Over the past year, stocks gained 71%, while USA500 added 3%.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!

Sources: marketwatch.com, yahoo.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.