Notifications Bell

Better-than-expected Q3 figures for PayPal

Better-than-expected Q3 figures for PayPal

Despite promising results, stocks traded lower

The online payments system – PayPal reported Q3 figures that came higher-than-expected.

The company has benefited from the fact that people had to pay contactless due to the global pandemic. For #Q3 2020, PayPal reported an EPS of $0.86, above last year’s $0.39. The #revenue came in higher than last year’s $4.38 billion at $5.46 billion. The actual figures were higher than the $5.42 billion expected.

PayPal’s payment volume increased 38% in the quarter reaching $247 million.

In the past quarter, PayPal added 15.2 million new accounts, with the grand total reaching 361 million.

For #Q4, PayPal expects its EPS to increase by up to 47%, while the revenue should grow between 20% and 25%.

Even though the figures came in higher-than-expected, PayPal #stock price #traded 5.7% lower.

Sources: thestreet.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.