Notifications Bell

Bitcoin halving doubles the revenue.

Bitcoin halving doubles the revenue.

Crypto lender BlockFi says monthly revenue up 100%.

EU regulators are checking whether Google’s purchase of Fitbit might allow it to drive rival makers out of the market

BlockFi says its monthly revenue has doubled thanks to a surge in new users for its crypto lending service launched after the Bitcoin halving

The U.S. economy created jobs at a record clip in June, but a resurgence in COVID-19 cases suggested the labor market could suffer a setback in July

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.