Notifications Bell

Bitcoin traders hail PayPal

Bitcoin traders hail PayPal

PayPal’s new service is a $50 billion stimulus check for Bitcoin.

  • The mammoth dual listing for Chinese fintech giant #Ant Group will be the world's biggest, #Alibaba founder Jack Ma said.
  • #PayPal users accounted for 74%, or $23.1 billion worth of the total amount of #Bitcoin spent on products last year. The company's new service will help to double that amount.
  • Three Group of Seven interest-rate decisions along with data accounting for 40% of the global gross domestic product will provide a temperature check for the world economy.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.