Notifications Bell

Black Friday turns green

Black Friday turns green

Amazon says sellers racked up more than $4.8 billion in sales over weekend.

  • Amazon said independent businesses selling on its platform crossed $4.8 billion in worldwide sales from Black Friday, an increase of more than 60% from a year earlier.
  • #Bitcoin briefly hit a new record high as demand for Bitcoin from institutions has been rapidly increasing.
  • Wall Street hit record highs as hopes that a #COVID-19 vaccine will be available soon and better-than-expected factory data from China bolstered bets on a speedy economic recovery.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.