Notifications Bell

BlackRock to buy Aperio

BlackRock to buy Aperio

BlackRock secures its spot in the investment management services

BlackRock – the world's largest asset manager started the week with a significant deal in its hands.

The asset manager announced that it would buy Aperio Group LLC from the private equity firm Golden Gate Capital. For the subsidiary, BlackRock will pay $1.05 billion in cash. The deal, which will be funded by corporate liquidity, will be closed in the first three months of 2021.

"The wealth manager's portfolio of the future will be powered by the twin engines of better after-tax performance and hyper-personalization. BlackRock and Aperio, working together, will bring unmatched capabilities to meet these objectives."

After this deal, BlackRock expects its SMA (separately managed account) assets to increase 30%, exceeding $160 billion. Aperio Group will be work as a separate brand, but at the same time, will be part of BlackRock's US Wealth Advisory business. Aperio is specialized in building and managing personalized public equity portfolios.

Following the news, BlackRock stock price went up 1.51%.

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.