Blackstone to pay $1.2 billion for Simply Self Storage

Blackstone to pay $1.2 billion for Simply Self Storage

Blackstone to close a deal with Brookfield Asset Management

The Blackstone Group Inc – the largest alternative investment management firm in the world is looking to expand its horizons.

Rumor has it that the American firm has struck a deal with Brookfield Asset Management to purchase Simply Self Storage. According to the agreement, the first will pay $1.2 billion for a portfolio, which includes eight million-square-foot of self-storage facilities.

Experts believe this is a move made to put Blackstone on the map of firms that run storage facilities. Blackstone stated that it’s looking to acquire even more smaller assets in this industry and run them under the Simply brand.

Blackstone is placing its bets on a sector that showed strength even during the pandemic. Storage facilities are inviting for investors because they need little capital expenditures, and their rents can be lowered or raised, depending on the market.

The deal will be formally announced later today, October 26.

The Blackstone Group stock price ended the week down 0.24%. Brookfield stock price is set to open 0.41% lower.

Read about the latest deals on CAPEX.com!

Sources: foxbusiness.com, reuters.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.