Notifications Bell

Brace for new challengers

Brace for new challengers

Elon Musk: "It is not possible to destroy crypto"

  • U.S. startup Lucid Group Inc said it will start delivering luxury electric sedans with a #Tesla-beating driving range in late October, posing a major challenge to the market leader
  • More than a million #British workers face an uncertain future this week as the UK becomes the world's first big economy to wind down its COVID-19 jobs support scheme
  • On Tuesday during the Code Conference in California, Tesla CEO Elon Musk called #cryptocurrencies indestructible and said the U.S. government should not regulate the booming industry
  • #BTCUSD rose 0.4% in the last session

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.