Breaking News: China halts Ant Group’s giant IPO

Od: Miguel A. Rodriguez

17:10, 03 November 2020

Regulatory issues led to postponing one of the most expected IPOs

Ant Group, alongside the Shanghai and Hong Kong stock exchanges announced earlier today that one of the most expected IPOs of this year would be suspended. The world’s biggest start-up company was gearing for a massive $34.5 billion IPO, the largest public listing ever.

According to the Shanghai Stock Exchange statement, Ant Group’s “actual controller, chairman, and general manager have been jointly interviewed by the relevant regulatory authorities.”Following the same statement, Ant Group “has also reported issues such as the changes in the financial technology regulatory environment.”

This is a developing story. Stay tuned for more details about the event!

Sources: cnbc.com, nytimes.com

Sdílet článek

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.