Notifications Bell

Caught in no man's land

Caught in no man's land

Andreessen Horowitz launches $2.2 billion crypto fund after Bitcoin crash

  • Andreessen Horowitz is launching a $2.2 billion crypto-focused venture fund, the largest yet by one of the first big venture investors to wade into the digital-asset world
  • Investors looked to upcoming data for direction
  • Dollar largely stable, inches off of two-month highs
  • The U.S. Federal Reserve surprises with a hawkish shift


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.